Usługi inżynieryjne

 • badania georadarowe
 • lokalizacja i mapowanie infrastruktury (kable, rury, dreny itp.)
 • badanie zbrojenia na obiektach budowlanych
 • rozpoznanie struktury badanego ośrodka
 • lokalizacja pustek i kawern
 • badanie struktury osadów dennych, badania na obiektach wodnych
 • lokalizacja surowca

Usługi archeologiczne

 • geofizyka archeologiczna
 • nadzory archeologiczne, wykopaliska
 • badania terenowe
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • konserwacja zabytków

Archeologia sądowa
i kryminalistyka

 • poszukiwanie zwłok i szczątków ludzkich
 • poszukiwanie ukrytych (zaginionych) obiektów, depozytów na lądzie oraz w wodzie
 • kompleksowe prace weryfikacyjne prowadzone w ramach badań

Usługi saperskie

 • nadzory saperskie
 • oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych
 • rozpoznanie ferromagnetyczne terenu i obiektów wodnych