Usługi Inżynieryjne

 • Badania georadarowe:
  • Badania geofizyczne
  • Badania elektrooporowe
  • Badania geotechniczne
 • Wykrywanie rur
 • Badanie struktury gleby
 • Wykrywanie pustek
 • Mapowanie podziemnych struktur
 • Badanie wilgotoności betonu
 • Lokalizowanie przesiąków

Usługi Archeologiczne

 • Badania poszukiwawcze
 • Przeszukiwanie ruin
 • Wykrywanie pustek
 • lokalizowanie tuneli
 • Poszukiwanie zabytków

Usługi Lokalizacji Surowca

 • Poszukiwanie bursztynu
 • Szkody górnicze
 • Poszukiwania wody
 • Lokalizacja innych surowców
 • Inwentaryzacja geofizyczna

Nowe Georadary na Sprzedaż
lista produktów

 • Georadary od 70 do 700 MHz
 • Możliwość doinstalowania koła pomiarowego VO-20
 • Mozliwość użytkowania wraz z wózkiem CART-36
 • Kontaktując się otrzymasz darmowe doradztwo przy wyborze odpowiedniego produktu

Nasi Partnerzy