To tylko niektóre ze zrealizowanych usług/badań georadarowych w latach 2015/2016

Archeologia

Grudzień 2016

Archeologia

Grudzień 2016

Archeologia

Grudzień 2016

Grudzień 2016 - Kraków, Kopiec Wandy.

Geofizyka - archeologiczna

www.rmf24.pl
www.dziennikpolski24.pl

Grudzień 2016
Grudzień 2016
Grudzień 2016

Grudzień 2016. Pomiary kontrolne, na basenie przemysłowym.

Antena 125 MHz + 70 MHz.

Październik 2016
Październik 2016
Październik 2016

Sanok - Październik 2016

Badania geofizyczne pod głębokie przewierty - lokalizacja kolizji. Georadar 70 MHz + tomografia elektrooporowa.

Październik 2016
Październik 2016
Październik 2016

Chrzanów - Październik 2016.

Poszukiwania tunelu przy Pałacu Ossolińskich w Chrzanowie. Anteny 300 MHz + 125 MHz. Badania na zlecenie Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Galicja".

Materiał filmowy

Link do muzeum w Chrznowie

www.eksploracjagalicja.pl

Listopad 2016
Listopad 2016
Listopad 2016

Kraków - Listopad 2016.

"Badanie struktury wałów przeciwpowodziowych. Antena 300 MHz profilowania refleksyjne oraz 70 MHz profilowanie prędkościowe (WARR) + prześwietlanie.
Badania wykonane we współpracy z Politechniką Krakowską."

Listopad 2016
Listopad 2016
Listopad 2016

Warszawa "Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych" - Listopad 2016.

Badania georadarowe - Antena 125 MHz, 300 MHz, 700 MHz. 18 000 metrów pomiarów.
Pomiary wykonane na zlecenie Politechniki Gdańskiej.

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Poznań - Wrzesień 2016

Pomiary w ramach tworzenia wizualizacji naziemnej oraz podziemnej w formacie 3D - na ulicy Św. Marcin - Poznań.

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Mała Wieś - Wrzesień 2016

Badanie budynku mauzoleum Aleksandra Walickiego przy Pałacu Walickich w Małej Wsi pod Grójcem. Przed przystąpieniem do remontu.

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Wrzesień 2016 - Wałcz hale magazynowe Firmy OZEN .

Badania poprzedające postawienie regałów wysokiego składowania.

Infrastruktura

Sierpień 2016

Infrastruktura

Sierpień 2016

Infrastruktura

Sierpień 2016

AMBASADA WŁOCH - WARSZAWA SIERPIEŃ 2016

Badanie, przed pracami ziemnymi - lokalizacja infrastruktury.

Infrastruktura

Sierpień 2016

Infrastruktura

Sierpień 2016

Infrastruktura

Sierpień 2016

Dąbrowa Górnicza - Sierpień 2016.

Badanie gruntu do głębokości powyżej 30 metrów, pod przewierty, lokalizacja pustek oraz innych zagrożeń.

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

List referencyjny

Czerwiec 2016

ENEA - II Etap

Pobierz list referencyjny Pobierz

Archeologia

Czerwiec 2016

Archeologia

Czerwiec 2016

List Referencyjny

Czerwiec 2016

Gniezno

Badanie georadarowe Wzgórze Lecha - Gniezno. Muzeum Początków Państwa Polskiego

Pobierz list referencyjny Pobierz

Archeologia

Czerwiec 2016

Archeologia

Czerwiec 2016

Archeologia

Czerwiec 2016

Kowalowa - Czerwiec 2016

Poszukiwania sztolni. Stowarzyszenie Historyczne ODYN wraz z Grupą Sztolniową KLIN. - Antena 125 MHz

>> Stowarzyszenia ODYN i KLIN prezentacja Zobacz Film

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Światowe Dni Młodzieży - Czerwiec 2016

Pobierz list referencyjny Pobierz

Badania georadarowe. Współpraca z Patrolem Saperskim - De-Mont - Krzysztof Glijer

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Kozerki - Czerwiec 2016.

Badanie georadarowe. Lokalizacja zasypanej studni - antena 300MHz

inżynieria

Maj 2016

inżynieria

Maj 2016

inżynieria

Maj 2016

Elektrownia Kozienice - Maj 2016.

Badanie georadarowe. Lokalizacja infrastruktury, teren przy elektrofiltrach nr 9 i nr 10

inżynieria

Marzec 2016

inżynieria

Marzec 2016

inżynieria

Marzec 2016

Warszawa - Marzec 2016.

Badanie georadarowe. Lokalizacja infrastruktury.

inżynieria

Luty 2016

inżynieria

Luty 2016

inżynieria

Luty 2016

Luty 2016 - Gliwice

Usługa georadarowa. Sezonowe badania szczelności basenu.

infrastruktura

Grudzień 2015

infrastruktura

Grudzień 2015

infrastruktura

Grudzień 2015

Grudzień 2015 - Nadleśnictwo Zwoleń

Usługa georadarowa. Weryfikacja danych grubości poszczególnych warst (nawierzchni i podbudowy) drogi tłuczniowej, ze wskazaniem ewentualnych odstępstw od parametrów projektowych

infrastruktura

Październik 2015

infrastruktura

Październik 2015

infrastruktura

Październik 2015

Październik 2015 - lokalizowanie piwnic z XIX w. Kopalnia Guido Zabrze

Usługa georadarowa...

infrastruktura

12/01/2015

infrastruktura

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015 - badanie wycieku, wilgotności betonu

Usługa georadarowa...

infrastruktura

Lipiec 2015

infrastruktura

Lipiec 2015

infrastruktura

Lipiec 2015

Lipiec 2015 Warszawa - lokalizowanie infrastruktury miejskiej

Usługa georadarowa...

archeologia

Sierpień 2015

archeologia

Sierpień 2015

Sierpień 2015 Zamek Książ - badania archeologiczne

Usługa georadarowa...

archeologia

Czerwiec 2015

archeologia

Czerwiec 2015

Czerwiec 2015 Kraków Kościół Franciszkanów

Usługa georadarowa. Stowarzyszenie Sakwa współpracując z Gpr24.com.pl odnalazło w kościele franciszkanów w Krakowie niezbadane dotąd katakumby. Prawdopodobnie badacze znaleźli kryptę Arcybractwa Dobrej Śmierci - bractwa, które do dzisiaj uczestniczy w liturgiach, a przed wiekami ratowało skazańców od śmierci.

- POWIĄZANY LINK MEDIALNY - TVN24

- POWIĄZANY LINK MEDIALNY - TVP

archeologia

Wrzesień 2015

archeologia

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015 Wawel - Badania archeologiczne

Usługa georadarowa...

archeologia

Czerwiec 2015

archeologia

Czerwiec 2015

Czerwiec 2015 Ptkanów - badania archeologiczne

Usługa georadarowa...