GEORADAR SERIA VIY3iw

Przeznaczony jest do lokalizacji podziemnych anomalii za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. Zasada działania georadaru polega na napromieniowaniu badanego środowiska impulsami elektromagnetycznymi małej długości i analizie sygnału, odzwierciedlonego lub rozproszonego różnymi nieciągłościami. Georadar może być zastosowany w celu poszukiwania i analizy metalowych i niemetalowych nieciągłości (warstwowe struktury, rury, pustki, elementy konstrukcji budowlanych, itd.).

GEORADAR VIY3iw-700 Pobierz Cennik

Georadar VIY3iw-700 przeznaczony jest do lokalizacji nieciągłości w gruncie, konstrukcji budowlanych do głębokości (grubości) 2,5 m. Georadar VIY3iw-700 może być wykorzystany w celu poszukiwania metalowych i niemetalowych obiektów (rury, pustki, elementy konstrukcji budowlanych itd.)

Georadar VIY3

Główne dziedziny zastosowania:

 • poszukiwanie obiektów inżynieryjnych i komunikacyjnych
 • badanie budowli inżynieryjnych (fundamenty budowli, tamy, itd.)
 • poszukiwanie armatury i konstrukcji budowlanych
 • poszukiwanie kamienia węgielnego (zakładek), zamurowanych w ścianach przedmiotów

Charakterystyka:

 • monolitowe wykonanie (konstrukcja MONOBLOCK) – wszystkie podzespoły zebrane w jednej konstrukcji, która łączy się z komputerem jednym przewodem USB.
 • akumulator znajduje się w plecaku operatora, co odciążyło moduł pomiarowy
 • możliwy jest transport pasem przy użyciu koła pomiarowego (po ziemi) i uchwytem (po ścianie) oraz w wózku Cart36.
 • randomizacja widma (pseudoprzypadkowe badanie) – podwyższenie odporności na zakłócenia szczególnie na celowe przeszkody
 • zwiększona skala dynamiczna dzięki cyfrowemu nagromadzeniu odebranego sygnału
 • wstępna obróbka (przetwarzanie) sygnału w realnym (rzeczywistym) czasie
 • niskie zużycie energii – wydajność pracy jednego akumulatora to nie mniej niż 8 h.
 • obsługa oprogramowania w języku polski
 • instrukcja obsługi w języku polskim

Techniczna charakterystyka georadaru VIY3iw-700:

 • częstotliwość anteny 700 MHz
 • 18 bitowy analogowo-cyfrowy przetwornik (konwerter)
 • zakres dynamiczny: nie mniej niż 135 dB
 • szybkość pomiaru: 146 sygnałów (śladów) na sekundę
 • okna pomiaru: 16, 24, 32, 40 ns
 • maksymalna ilość prób w oknie pomiarowym: 1 000
 • sumowanie sygnału: do 128 razy
 • głębokość sondowania: do 2,5 m (uwarunkowane właściwościami gleby)
 • rozdzielczość przestrzenna: nie gorsza niż 0,12 m
 • tryb wyzwalania: jednorazowy, wewnętrzny, zewnętrzny
 • rozmiar pliku pojedynczego profilu: do 1 000 000 śladów (sygnałów)
 • wbudowany czujnik nachylenia
 • interfejs: USB2
 • interfejs: Wi-Fi
 • wymiary: 311 х 176 х 152 mm
 • waga: 3,0 kg
 • zakres temperatury pracy: od -20 °С do 40 °С
 • czas pracy ciągłej: minimum 8h